Gallringsprocessor

Med Kranmans beståndsgående gallringsprocessorer effektiveras gallringen och minimerar markskador, bränsleförbrukning och den personliga arbetsbördan. Fördelen med en beståndsgående processor är att man kan planera gallringen enligt framkommligheten och ta tillvara mera. Genom att planera gallringen enligt hur skogen ser ut kan man med hjälp av Kranmans gallringsprocessorer  samla ris och slyt till den ena sidan av körvägen och verket till den andra sidan, som i sin tur förenklar utkörningen.

1 Produkter